Težište razvoja je na inovacijama, kvalitetu i preciznosti. Prateći navedeni cilj u PD „Neven-komerc“ d.o.o počela je sa radom nova HIDRAULIČNA APKANT PRESA

  • CNC sistem jednostavan za upotrebu sa potpunim izračunom savijanja i alata/p>

  • Idealan za višestruko savijanje zahtevnijih oblika kao i za velike proizvodnje koje zahtevaju višestruka ponavljanja

  • Tačnost i ponovljivost savijanja je barem peterostruko veća od konvencionalnih presa

Programiranje proizvoda pomoću direktnog unošenja ugla ili apsolutnim dimenzijama. Za svaki CNC program i redosled savijanja,programabilne i/ili proračunate funkcije uključuju:

  • Dužinu/debljinu savijanja, izbor materijala, izbor alata,metod savijanja, isključivanje tona,tačku samogašenja, silu/brzinu pritiska, dodatni hod i povlačenje zadnjeg merača, vreme trajanja zastoja, vreme odlaganja radi ponovnog postavljanja ose, hod/brzina dekompresije, podešavanje nagiba, ispravke na Y i X osama.