Dodaci za hidraulične sisteme

U ponudi „Neven-komerc“ d.o.o. je širok asortiman asortiman dodataka za hidraulične sisteme koji obuhvata navojne čepove, ventilacione kape i merače ulja, takođe u skladu sa Evropskom direktivom ATEX. Indikatori nivoa, indikatori nivoa u stubu i vizuelni indikatori protoka od proizvođača ELESA+GANTER.
Detaljnije na internet stranici Dodaci za hidraulične sistemeTN. – TNR.
Navojni čepovi od bakelita
Tehnopolimer do 100 °C
Metrički navoji : M10 – M12
– M14 – M16 – M18 – M20
– M22 – M25 – M26 – M35
– M40
GAS navoji : 1/8 – 1/4 – 3/8 –
1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2TCD. – TCR.
Navojni čepovi od bakelita
Tehnopolimer do 100 °C
Metrički navoji : M10 – M12
– M14 – M16 – M18 – M20
– M22 – M25 – M26 – M35
– M40
GAS navoji : 1/8 – 1/4 – 3/8 –
1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2TSD.. – TSR.
Čepovi za ispuštanje ulja
Tehnopolimer do 100 °C
Metrički navoji: M10 – M12 –
M14 – M16 – M18 – M20 –
M22 – M25 – M26 – M35 –
M40 GAS navoji: 1/8 – 1/4 –
3/8 – 1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2GN 741
Navojni čepovi
Aluminijum, otporan do 100 °C
Navoji : M14 x 1.5 do M42 x 1.5,
G1/4 do G11/2TMB.
Magnetni čep
Aluminijum do 180 °C
Metrički navoji : M14
– M16 – M20 – M26 –
M33 – M40 – M42
GAS navoji : 1/4 – 3/8 –
1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2TPC.
Navojni čepovi od bakelita
za klizni sklop,
tehnopolimer do 100 °C
Prečnici: 20–26 mmT.440
Zatvarač sa navojem
Tehnopolimer do 100 °C
GAS navoji : 1/4 – 3/8 –
1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2GN 7490
Spojnice za zavarivanje
Čelik / nerđajući čelik,
sa i bez obujmice
Navoji: G1/8 do G11/2GN 442
Potisni sigurnosni vijak
Aluminijum, otporan do 200 °C
Navoji: M16 x 1.5 do M26 x 1.5,
G3/8 do G1GN 880
Ventili za ispuštanje ulja
Mesing, 120 °C
Navoji: M14 x 1.5 do M22 x 1.5,
G1/4 do G1/2GN 880.1
Spojnice za hidrauliku
za ventile za ispuštanje
ulja GN 880 / sa ili bez
creva za ispuštanje
Dimenzije : M22 x 1.5 do M26 x 1.5GN 881
Ventil čep za ispuštanje vazduha
Mesing, 100 °C
Navoji: M12 x 1.5 do M30 x 1.5, G1/4 do G1SFC.
Ventilacioni čepovi sa
fi lterom sa zaptivačem,
tehnopolimer do 80 °C
GAS navoji : 3/8SFP+a
Ventilacioni čepovi sa fi lterom
sa štitnikom od prskanja i ravnom šipkom,
tehnopolimer do 100 °C
GAS navoji : 1/4 – 3/8 –
1/2 – 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2 – 2SFP. – SFP-EX
Ventilacioni čepovi sa fi lterom
sa štitnikom od prskanja,
tehnopolimer do 100 °C ,
GAS navoji : 1/4 – 3/8 – 1/2
– 3/4 – 1 – 1 1/4 – 1 1/2 – 2SFW.
Ventilacioni čepovi sa
filterom za dvostruke
ventile
sa dvostrukim ventilom,
tehnopolimer do 100 °C
GAS navoji: 3/4 –
1 1/4 – 2HGFT.
Indikatori nivoa ulja
Tehnopolimer do 100 °C
GAS navoji: 3/8 – 1/2 –
3/4 – 1 – 1 1/4 – 2GN 743.6
ATEX indikatori nivoa
Aluminijum / prirodno
staklo do 150 °C
Navoji: M16 x 1.5 do
M27 x 2, G3/8 do G3/4HGFT-HT-PR
Indikatori nivoa ulja
sa prizmatičnim
prozorom, visoke
temperature,
tehnopolimer do 140 °C
GAS navoji: 1/2 – 3/4 – 1GN 7403
Navojni cep sa sitom za
ventilaciju i ozracivanje
sa rešetkom od
nerđajućeg čelika
Navoji: M20 x 1.5 do M33 x 1.5,
G1/2 do G1GN 7404
Dvostrano propusne
membrane
Nerđajući čelik / aluminijum,
odbija ulje (oleofobno)/
dbija vodu (hidrofobno)
Navoji: M20 x 1.5 do
M33 x 1.5, G1/2 do G1GN 7405
Nerđajući čelik –
spojnice sa sitom 100 °C
Navoji: 100 do 500 μm,
G3/8 do G3/4HFTX.
Indikatori nivoa ulja
Tehnopolimer do 100 °C
Metrički navoji: M16 –
M20 – M25 – M26 – M27 –
M30 – M33 – M35 – M40
GAS navoji: 1/4 – 3/8 – 1/2 –
3/4 – 1 – 1 1/4GN 537
Indikatori nivoa ulja
Aluminijum / akril / bez navoja
Prečnici: 20 do 58 mmHCFE.
Okna za kontrolu
cirkulacije ulja
Tehnopolimer do 100 °C
GAS navoji: 3/8 – 1/2 –
3/4 – 1 – 1 1/4HVF.
Vizuelni indikatori protoka
Krajevi od tehnopolimera
GAS navoji: 1/4 – 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1HCZ.
Stubni indikatori nivoa
sa ili bez zaštitnog okvira,
tehnopolimer / Maks. radna temp. : 90 °C
Rastojanja od centra sklopa: 76 do 254 mmHCX-PT
Indikatori nivoa ulja
Aluminijum / akril / bez navoja
Prečnici: 20 do 58 mmHCX-VT
Stubni indikatori nivoa
Zavrtnji sklopa od supertehnopolimera,
Maks. radna temp. : 90 °C,
Rastojanja od centra sklopa: 127 do 254 mmHCK.
Stubni indikatori nivoa
pogodno za rastvore na bazi ulja ili glikola,
Maks. radna temp. : 100 °C ili 130 °C,
Rastojanja od centra sklopa: 76 do 508 mmSLCK
Set za el.merenje nivoa medijuma
za HCK. i HCK-GL indikatore nivoa u stubu
Maks. radna temp. : 100 °C ili 120 °CHCV-E
Stubni indikatori nivoa
sa električnim senzorom MIN nivoa
Maks. radna temp. : 90 °C
Rastojanja od centra sklopa: 127 do 254 mmHCV-E-ST
Stubni indikatori nivoa
sa električnim senzorima
za MIN nivo i MAX temperaturu,
Maks. radna temp. : 90 °C
Rastojanja od centra sklopa: 127 do 254 mmHCV-E-STL
Indikatori nivoa ulja sa električnim senzorom
MIN nivoa i električnom sondom
za temperaturu Maks. radna temp. : 90 °C
Rastojanja od centra sklopa: 127 do 254 mmHCK-E–HCK-E-ST–HCK-E-STL
Indikator nivoa ulja
sa senzorom nivoa i temperature,
Maks. radna temp.: 100 °C ili 130 °C,
Rastojanja od centra sklopa: 127 do 508 mmHFLTE
Stubni indikatori
nivoa sa električnim
senzorom MIN nivoa
Technopolymer
Maks. radna temp. :80 °C