Zatezne poluge

U ponudi „Neven-komerc“ d.o.o.  je širok izbor ELESA+GANTER zateznih poluga-ručica i to: podesive ručice i ručice sa polugom. Stezne poluge se prave od tehnopolimera, legure cinka ili nerđajućeg čelika, sa metalnim umecima takođe dostupnim od nerđajućeg čelika. Elegantni i moderni oblici obezbeđuju najbolju moguću udobnost i performanse.

Podesive ručice idealne su za ponavljajuće operacije ručnog stezanja gde je ugao okretanja ručice ograničen zbog nedostatka prostora. Ručice sa polugom predstavljaju dve vrste sklopa: sa mesinganim čaurama ili čepom od pocinkovanog čelika, sa različitim navojima i dužinama.
Detaljnije na internet stranici Zatezne polugeERX.
Zatezne ručice
Tehnopolimer
Dimenzije: 30 do 108 mmERZ.
Zatezne ručice
Stezni element od
tehnopolimera, čelika ili
nerđajućeg čelika
Dimenzije: 44 do 95 mmERS.
Sigurnosne zatezne
ručice, podesiva
Gurni delovi, tehnopolimer
Dimenzije: 44 do 63 mmGN 300.5
Podesive ručne poluge
od nerđajućeg čelika
mat sačmareno
Dimenzije: 30 do 92 mmG 300.4
Zatezne ručice
Liveno od cinka / sa
većom steznom snagom
Dimenzije: 63 do 108 mmMRX.
Zatezne ručice
Tehnopolimer
Dimenzije: 42 do 100 mmMR.
Zatezne ručice
Tehnopolimer
Dimenzije: 42 do 100 mmMRT.
Zatezne ručice
Tehnopolimer
Dimenzije: 42 do 80 mmERW.
Zatezne ručice
Ravna poluga, tehnopolimer
Dimenzije: 30 do 78 mmGN 212.5
Ručice za podešavanje
zatezanja
Dimenzije: 21 do 28 mmGN 927
Zatezne poluge sa ekscentrom
Kontakt ploča od
plastike / poluga livena od cinka
Dimenzije: 63 do 101 mmLAC.
Ekcentrična zatezna ručica
Tehnopolimer
Dimenzije: 63 do 79 mmERF.
Zatezne ručice
Tehnopolimer
Dimenzije: 44 do 95 mmGN 316
Zatezna poluga
Dimenzije: 12 do 26 mmDIN 99
Zatezne poluge
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: 50 do 200 mm