Rotacione kontrole

U ponudi „Neven-komerc“ d.o.o.  je veliki izbor ELESA+GANTER rotacionih kontrola: indikatori gravitacije,  pozitivni indikatori pogona, direktni indikatori pogona  i ručni točkovi sa indikatorom.

Rotacione kontrole su dostupne sa kućištem od metala ili tehnopolimera. Analogni, digitalno-analogni ili LCD tip očitavanja. Indikatori gravitacije ili pozitivnog pogona mogu da se upare sa ručnim točkovima radi spajanja sa pogonskim osovinama. Direktni indikatori pogona se direktno sklapaju na osovinu u bilo kom položaju.
Detaljnije na internet stranici Rotacione kontroleGA01 – GA02 – GA05
Indikatori položaja
gravitacioni pogon, čelik
Prečnici: 50 do 113 mmGA11 – GA12
Indikatori položaja
gravitacioni pogon,
tehnopolimer
Prečnici: 50 do 68 mmMBT-GA
Navrtke sa integrisanim
indikatorom
gravitacioni pogon,
tehnopolimer
Prečnici: 51 do 70 mmGW12
Digitalno-analogni
indikatori položaja
gravitacioni pogon,
tehnopolimer
Prečnici : 68 mmMBT-GW
Navrtke sa
digitalno-analognim
indikatorima položaja
gravitacioni pogon,
tehnopolimer
Prečnici: 70 mmPW12
Indikator pozicije,
Analogni / Digitalni
pozitivni pogon,
tehnopolimer
Prečnici: 68 mmDD50
Mehanički indikatori položaja
direktni pogon, 3-cifreni
brojač, tehnopolimer
Ispupčenje: Ø 10 H7 mmDD51
Mehanički indikatori položaja
direktni pogon, 4-cifreni
brojač, tehnopolimer
Ispupčenje: Ø 14 H7 mmDD52R
Mehanički indikatori položaja
direktni pogon, 5-cifreni
brojač, tehnopolimer
Ispupčenje: Ø 20 H7 mmDD51-E
Elektronski indikatori položaja
direktni pogon, 5-cifreni
brojač, tehnopolimer
Ispupčenje: Ø 14 H7 mmDD52R-E
Elektronski indikatori položaja
direktni pogon, 6-cifreni
brojač, tehnopolimer
Ispupčenje: Ø 20 H7 mmMPI-15
Linearni dužinski
merni sistem sa
magnetnim senzorom
Dužni i ugaoni režimi
Višefunkcijski LCD sa 5
funkcionalnih tasteraVC.792-XX
Cvetasta dugmad za
indikatore položaja
Tehnopolimer
Prečnici: 72 do 98 mmVDSC-XX
Ručni točkovi za
indikatore položaja
Tehnopolimer
Prečnici: 125 do 200 mmVDN-XX
Ručni točkovi za
indikatore položaja
Duroplast
Prečnici: 249 do 350 mm