Mašinski elementi

U ponudi „Neven-komerc“ d.o.o.  je širok asortiman mehaničkih komponenti od proizvođača ELESA+GANTER kao što su zavrtnji, potisni ležajevi, prstenovi, podloške i navrtke, kao i elementi za prigušivanje vibracija, jedinice za transfer, pribor za podizanje i elementi prenosa.

Detaljnije na internet strani Mašinski elementi



DIN 6332
Zahvatni viljci
sa potisnim vrhom
Dužina: 30 do 150 mm



ISO 7379
Vijak sa delimičnim navojem
Čelik / nerđajući čelik,
sa obujmicom
Dužina: 4 do 100 mm



GN 1580
Navrtnji od
nerđajućeg čelika /
Vijci od nerđajućeg čelika
Higijenski dizajn
Dužina: 10 do 50 mm



DIN 444
Okasti vijci
Čelik / nerđajući čelik
Dužina: 50 do 160 mm



GN 346
Zglobni potisni
elementi za nivelisanje
Dimenzije: M8 do M16



GN 705
Obujmice za osovine
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: 5 do 80 mm



ANPS
Prsten granicnik, dvodelni
Stezni sklop, tehnopolimer
Unutrašnji prečnici:12 do 40 mm



GN 706.4
Prsten graničnik, sa žlebom
Čelik / nerđajući čelik /
aluminijum, sa podesivom
ručnom polugom
Prečnici: 32 do 65 mm



GN 350.3
Konusne podloške za nivelisanje
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: 25 do 105 mm



GN 6341
Podloška visoke tvrdoće
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: 10 do 40 mm



CMC
Obujmica za pojačavanje
obrtnog momenta
Tehnopolimer
Prečnik: 32 mm



DIN 508
T-navrtke
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije : M4 do M36
Širina: 5 do 42 mm



DIN 172
T-navrtke
Umeci za burgiju, sa obujmicom
Dimenzije : B0.6 do B42
Visina: 6 do 67 mm



GN 360
Set za nivelisanje
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: 40 do 119 mm



DVA.1 – DVA.2 – DVA.3
Gumeni amortizer
Guma i čelik ili nerđajući čelik
Prečnici: 8 do 125 mm



DVA.6 – DVA.7
Gumeni amortizer
Guma i čelik ili nerđajući čelik
Prečnici: 10 do 75 mm



DVB.6 – DVB.7
Gumeni amortizer
Guma i čelik ili nerđajući čelik
Prečnici: 20 do 60 mm



DVF.6 – DVF.7
Gumeni amortizer
Silikonska guma i nerđajući čelik
Prečnici: 20 do 60 mm



DVC.1 – DVC.2 – DVC.3
Gumeni amortizer
Guma i čelik ili nerđajući čelik
Prečnici: 10 do 95 mm



DVE
Gumeni amortizer
Guma i čelik ili nerđajući čelik
Dimenzije: 64 do 310 mm



DVG
Gumeni amortizer
za montiranje na zid ili
plafon, guma i čelik
Dimenzija: 114 mm



DVI
Stopice sa prirubnicama
za elemente za prigušivanje
vibracija za montiranje na zid,
Guma i čelik
Dimenzija: 114 mm



GN 918.6
Zatezne ručke sa spiralnim
ekscentrom od nerđajućeg čelika
aksijalno stezanje nagore,
Dimenzije: 40 do 50 mm



GN 187.4
Nazubljene podloške
za zabravljivanje
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: 22 do 40 mm



RDB
Nazubljeni stezni elementi
Supertehnopolimer
Prečnici: 32 do 44 mm



GN 509
Transportni kuglični elementi
Nerđajući čelik / čelično kućište
Dimenzije: 15 do 30 mm



RLT-U
Modularni transportni
elementi za ELEROLL –
transportni valjci
Tehnopolimer i poliuretan
Dimenzija: 270 mm



RLS-U
Modularni transportni
elementi za ELEROLL –
transportne kugle
Tehnopolimer
Dimenzija: 270 mm



GN 753
Valjci sa vođicama
Prečnici: 19 do 26 mm



GN 581
Okasti okretni nosivi
vijci (rotacioni)
Dimenzije: M6 do M36



GN 581.1
Potporni prstenovi za zavarivanje
Dimenzije: 66 do 129 mm



DIN 580
Okasti okretni nosivi vijci
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: M8 do M36



GN 585
Škopac
savijena verzija
Dimenzije: 6 do 25 mm



GN 1130
Čivije za podizanje
Čelik / nerđajući čelik,
samozaključavajući
Dimenzije: 8 do 20 mm



ZCR
Zupčasta letva
Tehnopolimer, ugao pritiska 20°
Modul: 1.0- 1.5 – 2.0 – 4.0



ZCL
Cilindrični zupčanici sa pravim zubima
Tehnopolimer, ugao pritiska 20°
Modul: 0.5 – 1.0- 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0