Kontrolni elementi

U ponudi „Neven-komerc“ d.o.o.  širok izbor ELESA+GANTER kontrolnih elemenata: kontrolna dugmad, kontrolne poluge, linijski klizači i libele.

Kontrolna dugmad i poluge za korišćenje na preciznim instrumentima koji obavljaju operacije podešavanja ili precizno poravnavanje delova mašine. Napravljeno od tehnopolimera ili metala, sa poklopcima u boji, sa ili bez prirubnice sa indeksom ili stepenovanjem.
Detaljnije na internet stranici Kontrolni elementiGN 164
Skalarni merni prstenovi
Prečnici: 30 do 60 mmGN 726.2
Kontrolne ručke sa
skalarnim mernim prstenom
Aluminijum
Prečnici: 22 do 42 mmIZP.
Kontrolne ručke sa
skalarnim mernim prstenom
Tehnopolimer
Prečnici : 27 do 40 mmIZN.380
Kontrolne ručke sa
skalarnim mernim prstenom
Tehnopolimer
Prečnici: 32 do 80 mmMBR
Kontrolna ručka sa
nareckanom glavom sa obujmicom
ili prirubnicom, tehnopolimer
Prečnici: 30 do 50 mmGN 436
Rotirajuće dugme sa
skalom od nerđajućeg čelika
Prečnici: 24 do 28 mmEGK.SOFT
Rotirajuća dugmad
za stepenasto rotiranje
Prečnici: 50 do 63 mmGN 736.1
Okretni točkovi
za podešavanje sa
skalarnim mernim prstenom
Crni aluminijum, eloksirani
Prečnici: 52 do 62 mmMBT+I
Rotirajuće dugme i sa
nareckanom glavom
sa obrtnom ručicom, tehnopolimer
Prečnici: 40 do 100 mmGN 200
Elementi za pozicioniranje
Čelik / nerđajući čelik
Dimenzije: 44 do 52 mmLBR.
Komandne poluge
postavljeno za operacije
kliktanja, tehnopolimer
Dimenzije: 81 do 170 mmELC.
Kontrolne poluge
postavljeno za operacije
kliktanja, tehnopolimer
Dimenzije: 67 do 140 mmGN 2410
Teleskopski linijski klizači
sa punim produženjem,
dvojna konfi guracija
Dimenzije: 210 do 930 mmGN 900
Podesivi klizni mehanizmi
Dimenzije: 50 do 260 mmGN 2282
Libela za montiranje
pomoću zavrtanja
Dimenzije: 57 mm